Vážení spoluobčané,
od 2.5. bude zahájena další etapa stavebních prací realizovaných v rámci rekonstrukce průtahu I/55.
V této etapě budou prováděny práce na náměstí Svobody a v části ulice Lidická a Osvobození.
Během těchto prací bude provoz vozidel ve směru od Uherského Hradiště směrem na Ostrožskou Novou Ves veden obousměrně přes část dokončené nové komunikace – staveništěm (mezi kostelem a nákupním centrem Olšava. Na ulici Panská bude umožněn obousměrný provoz vozidel.
Zcela uzavřen bude úsek od přechodu pro chodce mezi poštou a Starou školou až po restauraci „Masáro“, vč. části ulice Osvobození před prodejnou nábytku. Odbočení směr Míkovice a směr Hluk bude zcela uzavřeno.

Průjezd Kunovicemi bude umožněn vozidlům do 3,5 tuny. Směrem na Hluk lze za zvýšené opatrnosti využít spojnice mezi ul. Novoveskou a ul. Osvobození.
Objízdná trasa pro nákladní vozidla povede přes Moravský písek a Nedakonice.
Vjezd zásobování bude povolen.
Pro parkování vozidel je třeba využít parkoviště v blízkosti sportovní haly.
Pohyb pěších bude veden přibližně v těchto koridorech (s ohledem na postup prací bude průběžně upravován) .

situace - trasy pro pěší

Tato etapa potrvá cca 8 týdnů.

Ing. Roman Zbořil                                                                      Ing. Milan Valouch
Projektový manažer / Project Manager                                  vedoucí odboru investic a územního plánování

Scroll to Top