Dne 7.10.2021 budou zahájeny práce na frézování komunikace a následné pokládce asfaltobetonových vrstev, v úseku od ulice Ve Strhanci po ulici v Grni. Práce budou prováděny na obou polovinách vozovky s tím že doprava bude vedena vždy jednou polovinou a pro řízení dopravy budou použity semafory. Po dobu frézování a provádění přípravných prací bude možné odbočení do ulic Olšavní, Pod Valy a V Pastouškách.
Při pokládce asfaltových vrstev bude 11. – 12.10. bude uzavřen vjezd do ulice V Pastouškách a 13.- 14.10. bude uzavřen vjezd do ulic Olšavní a Pod Valy.