Dne 29.9.2021 budou zahájeny práce na frézování komunikace a následné pokládce asfaltobetonových vrstev, v úseku od začátku stavby na Třídě Vítězství po křižovatku s komunikací I/50 a ulicí Obchodní. Doprava na ulici Obchodní bude svedena střídavě v obou směrech do jednoho jízdního pruhu tak aby byl zajištěn přístup k obchodnímu domu.

Scroll to Top