Vážení občané, vjezd do ulice Ve Strahanci z ulice Na Rynku bude od pondělí 1.listopadu 2021 od 6:00 hod.  do středy 3.listopadu 2021 do 18:00 hodin uzavřen. Od pondělí 1.11.2021 do středy 3.11.2021 bude prováděna pokládka asfaltových vrstev v úseku od ulice Obchodní po most s Olšavou. Doprava bude vedena za pomocí semaforu po levé polovině vozovky. Příjezd i výjezd do ulice Ve Strhanci bude umožněn po silničním mostě z ulice Potočná a udržovanou polní cestou na konci zástavby ulice Ve Strhanci, směrem k obchvatu a stavebninám PRODOMA.

Ve dnech 4.11.2021 a 5.11.2021 bude provedena pokládka asfaltových vrstev v levé části vozovky před čerpací stanicí MOL.

Dne 4.11.2021 bude převeden provoz směrem do Kunovic na nově položený asfaltový povrch a bude zahájeno frézování od ulice Na Drahách po sjezd na silnice I/50 (Brno – Uherský brod) – zbývající části křižovatky, dále bude frézování pokračovat vlevo od autobazaru po Olšavu (doprava v tomto úseku bude řízena semafory) a vpravo od ulice v Grni po křižovatku u Staré školy.

Žádáme Vás o shovívavost a respektování pokynů pracovníků realizační firmy.

Děkujeme za pochopení

Scroll to Top