20.7. 2021 Zahájení prací

 • začátek úseku – křižovatka se silnicí I/50 – uzavřená levá polovina – překopy elektro, voda, EGD
 • křižovatka se silnicí I/50 – ulice Na Řádku – uzavřená pravá polovina – překopy kanalizace, elektro, plynovod 501.1.1
 • ulice Na Řádku – ulice v Grni – uzavřena levá polovina – přeložka elektro, vybourání stávajících obrub a chodníků, odvodnění, pokládka nových obrub a chodníků

Cca od 26.7.2021

 • začátek úseku – křižovatka se silnicí I/50 – uzavřená pravá polovina – dokončení překopy elektro, voda, EGD, vybourání stávajících obrub, rozšíření vozovky, odvodnění, pokládka obrub,
 • křižovatka se silnicí I/50 – ulice Na Řádku – uzavřená levá polovina – dokončení překopy kanalizace, elektro, výstavba plynovod 501.1.1, pokládka vodovodu
 • ulice Na Řádku – ulice v Grni – uzavřena levá polovina – přeložka elektro, vybourání stávajících obrub a chodníků, pokládka nových obrub a chodníků

Cca od 16.8.2021

 • začátek úseku – křižovatka se silnicí I/50 – uzavřená pravá polovina – elektro, voda, plyn, EGD, pokládka obrub, zastávka, cyklostezka, chodníky, pokládka AHV
 • křižovatka se silnicí I/50 – ulice Na Řádku – uzavřená levá polovina – kanalizace, elektro, výstavba plynovod 501.1.1, pokládka vodovodu, vybourání stávajících obrub, rozšíření vozovky, odvodnění, pokládka obrub, chodníky, pokládka AHV
 • ulice Na Řádku – ulice v Grni – uzavřena pravá polovina – přeložka elektro, vybourání stávajících obrub a chodníků, pokládka nových obrub a chodníků, pokládka AHV

Cca od 22.9.2021

 • začátek úseku – křižovatka se silnicí I/50 – uzavřená levá polovina – elektro, voda, plyn, EGD, pokládka obrub, zastávka, cyklostezka, chodníky, pokládka AHV
 • křižovatka se silnicí I/50 – ulice Na Řádku – uzavřená pravá polovina –elektro, vybourání stávajících obrub, odvodnění, pokládka obrub, chodníky, pokládka AHV
 • ulice Na Řádku – ulice v Grni – uzavřena pravá polovina – dokončovací práce

Dokončení prací v roce 2021 – předpoklad do 30.11.2021

 

14.3.2022  – zahájení další etapy rekonstrukce průtahu

Při této etapě výstavby dojde k úplnému uzavření části ulice Pekařská, a to v úseku od stávající světelné křižovatky, po kostel svatého Petra a Pavla. Oproti předchozímu roku nebude možné rekonstruovanou částí projíždět (nebudou vydávány povolení k vjezdu).

 

Scroll to Top