Skanska a.s.

kontaktní osoba ve věcech technických:
p. Roman Zbořil,
projektový manažer,
tel.: 737 256 138,
e-mail:
roman.zboril@skanska.cz

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ing. Bořek Klinkovský
hlavní inženýr realizace stavby,
tel: 601 378 698
Email: borek.klinkovsky@rsd.cz

 

Město Kunovice

Ing. Pavel Vardan
starosta
tel.: 725 486 665

Ing. Milan Valouch
vedoucí odboru investic
a územního plánování
tel.: 725 121 028

Josef Machynka
referent investic
tel.: 702 266 967