Vážení spoluobčané,
od pondělí 31.7.2023 do neděle 6.8.2023 je plánováno omezení dopravy v prostoru hlavní křižovatky na náměstí Svobody v Kunovicích.

V rámci omezení provozu dojde k opravě poškozeného ostrůvku a dále k opravě poškozeného vnitřního oblouku u napojení silnice vedoucí z Hluku směrem do Uherského Hradiště na rohu „Staré školy“. Realizace byla dlouhodobě připravována a plánována na období, kdy jsou v některých průmyslových areálech celozávodní dovolené. Rozsah omezení provozu včetně objízdných tras je patrný z přiložených situací. V daném období prosíme všechny účastníky silničního provozu o zvážení četnosti průjezdu v tomto úseku.

Děkujeme za trpělivost a přejeme krásné léto.
Město Kunovice

Přílohy:
Opatření obecké povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

SILNICE I/55 KUNOVICE, PRŮTAH, DOPRAVNĚ – BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: REKLAMAČNÍ OPRAVA – I. ETAPA