Vážení spoluobčané, řidiči, návštěvníci města,
po téměř 15 letech přípravných prací se blíží zahájení samotné stavby řešící celkovou rekonstrukci průtahu městem Kunovice. V červnu byla uzavřena smlouva s vybraným zhotovitelem stavby, kterým je společnost Skanska a.s., divize Inženýrské stavitelství, závod Inženýrské stavitelství Morava.
Vzhledem k peripetiím při řešení objízdných tras při realizaci akce jsme Vám doposud nebyli schopni sdělit konkrétní informace k uzavírce, jelikož k dnešnímu dni není znám přesný termín zahájení prací. Dle dostupných informací k dnešními dni předpokládáme termín zahájení prací 19.7.2021. Přesný termín je však závislý na povolení uzavírek. Proto jsme pro zlepšení informovanosti rozhodli zřídit internetovou stránku www.prutahkunovice.cz , na které budou všechny dostupné informace uváděny.

Předpokládaný harmonogram k 2.7.2021

19.7. – 26. 7. 2021 provoz levá polovina, pravá polovina překopy (situace varianta 1.1)
26. 7. – 27. 9. 2021 provoz pravá polovina, levá polovina překopy + rekonstrukce levé části vozovky (situace varianta 2.1, 2.2, 2.3)
27.9 – 30. 11. 2021 provoz levá polovina, pravá polovina rekonstrukce + rekonstrukce pravé části vozovky (situace varianta 1.2, 1.3)
19. 7. – 30. 11. 2021 objízdná trasa
Úplná uzavírka sil. I/55 (situace část 2 a část 2 – pracovní místa v uzavírce)
Harmonogram stavby se může průběžně měnit, sledujte prosím www stránky, na kterých Vás budeme průběžně informovat o stavu realizace a omezeních dopravy. V případě nejasností se prosím obracejte na zhotovitele stavby.

Doporučujeme všem řidičům, aby při cestě ve směru od Zlína směrem na Hodonín využívali trasu přes Nedakonice a Moravský písek.

Omlouváme se za prodlevu s informacemi ke stavbě, jelikož město nemělo potřebné informace ke zveřejnění a informovanosti obyvatel.

Scroll to Top