V rámci akce „Olšava – Kunovice, protipovodňová ochrana města“ jsou v současné době prováděny práce na konstrukci podjezdu pod komunikací I/50 (obchvat), který propojuje ulice Škrabalka a Na Drahách. Průjezdnost komunikace bude obnovena v pondělí 19.7.2021.