V týdnu od 8.11. budou probíhat poslední pokládky asfaltových vrstev v letošním roce.
V pondělí 8.11. bude dokončen asfaltový povrch před čerpací stanicí MOL (od začátku úseku po ulici obchodní).

Od pondělí 8.11 do středy 10.11 budou probíhat pokládky asfaltových povrchů na třech úsecích vozovky:
– Od ulice Na Drahách po výjezd na silnici I/50 – vlevo
– Od autobazaru po Olšavu – vlevo
– Od ulice v Grni po Starou školu – vpravo

Po dobu pokládky asfaltových vrstev v úseku od autobazaru po Olšavu bude uzavřen vjezd do ulice Na Řádku. Výjezd bude možný po místní komunikaci Škrabalka.
Ke konci týdne bude provedena pokládka asfaltového povrchu na cyklostezce v úseku od ulice Olšavní po ulici V Grni vpravo.
Současně budou pokračovat práce na dokončení tras pro pěší.
Veškeré práce budou probíhat v závislosti na povětrnostních podmínkách.

Scroll to Top