• V úseku od ulice v Grni po Olšavu budou na levé straně vozovky dokončeny dlažby chodníků, na pravé straně bude provedeno zúžení vozovky odfrézováním stávajícího asfaltu a bude zahájena pokládka silničních obrubníků
  • V úseku od Olšavy po křižovatku se silnicí I/50 budou provedeny výkopové práce a pokládka nového vodovodu DN 300 , v místě rozšíření vozovky bude dokončeno nové odvodnění a budou provedeny konstrukční vrstvy ze štěrkodrti
  • V úseku od křižovatky I/50 po začátek úseku bude pokračovat pokládka chrániček pro VO, pokládka silničních a chodníkových obrubníků, bude provedeno rozšíření pro chodník a cyklostezku
  • V pondělí 30.8.2021, v době od 6:00 do 18:00 hodin, bude uzavřen vjezd do ulice V Grni a na parkoviště u Městského úřadu, z ulice Na Rynku. K uzavření komunikace dojde z důvodu pokládky kabelů VO v rámci stavby „Silnice I/55 Kunovice, průtah, dopravně – bezpečnostní opatření“. Příjezd i výjezd do uvedených prostor bude v tento den umožněn ulicemi Úvoz a V Grni.

 

Řešení příjezdu k základní škole U Pálenice, po dobu výstavby v letošním roce :

  • Pro vozidla s povolením vjezdu do stavby je příjezd umožněn po ulicích Na Rynku a Olšavní
  • Pro vozidla bez vydaného povolení, po ulicích Na Zelničkách a Na Rybníku
Scroll to Top