Vážení občané, od 12.7. budou zahájeny práce na pokládce poslední části křižovatky u Staré školy. V rámci této etapy budou provedeny asfaltové povrchy na ulici Na Rynku a ulici Panská.

Z důvodu pokládek asfaltových vrstev dojde k následujícímu omezení dopravy:
– Ulice Panská zůstane jednosměrná (ve směru do LET)
– Směr Uherské Hradiště – Veselí bude možné projíždět rovně přes křižovatku
– Směr Veselí – Uherské Hradiště bude veden po propojce před Kunovicemi a po ulici Osvobození

Práce jsou naplánovány:
– 12.7. – frézování stávajících povrchů
– 14.7. – pokládka ACP – podkladních vrstev
– 15.7. – pokládka SMA 8NM – obrusných vrstev

výkres