Vážení občané, od pondělí 4.7. dojde ke změně organizace dopravy v ulici Na Rynku a ulici Panská. Doprava bude převedena tak, aby bylo možné dokončit poslední část asfaltových povrchů na těchto ulicích.
V této etapě dojde k vyosení stávající komunikace od Uherského Hradiště tak, aby finální vozovka navazovala na již zhotovený úsek vozovky směrem na Veselí. Provoz ve směru Uherské Hradiště – Veselí bude veden jako obousměrný. Provoz na ulici Panská bude veden pouze ve směru na průmyslovou zónu LET. Výjezd od průmyslové zóny bude umožněn po ulici Jana Hrubého. Průjezd na Míkovice a Hluk bude otevřen.