Vážení občané, od 16.6 budou zahájeny práce na odfrézování stávajících povrchů a následná pokládka nových asfaltových vrstev. Tyto činnosti způsobí omezení dopravy na ulic Na Rynku a provoz autobusů bude přesunut na objízdnou trasu.
– Dne 17.6 bude prováděno frézování stávajících asfaltových vrstev na ulici Na Rynku. V důsledku tohoto frézování bude na část dne převedena doprava v místě u přechodu pro chodce před BeBe bistrem na protisměrnou jízdu vozidel. Po dokončení prací bude doprava, směr UH, převedena na vyfrézovanou část vozovky.

– Dne 23.6 bude provedena pokládka ložné asfaltové vrstva na ulici Na Rynku. V důsledku provádění pokládky asfaltové vrstvy bude převedena doprava v místě u přechodu pro chodce před BeBe bistrem na protisměrnou jízdu vozidel (viz schéma výše).
– Dne 27.6 bude provedena obrusná vrstva na ulici Na Rynku. V důsledku provádění pokládky asfaltové vrstvy bude převedena doprava v místě u přechodu pro chodce před BeBe bistrem na protisměrnou jízdu vozidel (viz schéma výše).
– V termínu od 23.6 do 27.6 (včetně) dojde k odklonění místní autobusové dopravy na objízdnou trasu. Po tuto dobu nebude obsluhována zastávka Lidická ve směru do Míkovic.
– Po dobud provádění prací na asfaltových vozovkách od 23.6 – do 28.6 budou uzavřeny obě parkoviště před městským úřadem.
Jednotlivé termíny postupu prací – níže.
16.6 – frézování – směr Míkovice, Hluk
17.6 – frézování – SO 101 Stará škola – dopravní omezení – protisměrná jízda u přechodu pro chodce
22.6 – pokládka – ACP – podbalení podkladních vrstev na všech úsecích – bez dopravního omezení
23.6 – pokládka ACL – ložná vrstva – SO 101 Stará škola – dopravní omezení – protisměrná jízda u přechodu pro chodce, omezení autobusové dopravy
24.6 – pokládka ACL – ložná vrstva – směr Míkovice, směr Hluk – dopravní omezení – omezení autobusové dopravy
27.6 – pokládka SMA 8NH – obrusná vrstva – celý úsek – dopravní omezení – protisměrná jízda u přechodu pro chodce, omezení autobusové dopravy
28.6 – pokládka ACO – obrusná vrstva – místní komunikace V Grni, parkoviště před lékárnou, plocha před hasiči – uzavřena budou obě parkoviště

4.7 – převedení dopravy do další etapy – omezení na ulici Panská

Ing. Roman Zbořil
Projektový manažer / Project Manager
Mobile +420 737 256 138

Scroll to Top