Příjezd k ZŠ U Pálenice bude v rámci letošní části stavby „Silnice I/55 Kunovice, průtah, dopravně – bezpečnostní opatření“ řešen následovně:

  • Pro vozidla s povolením vjezdu do stavby je příjezd umožněn po ulicích Na Rynku a Olšavní,
  • Pro vozidla bez vydaného povolení, po ulicích Na Zelničkách a Na Rybníku.