Vážení občané, od čtvrtka 18.11.2021 bude odstraněno staveništní dopravní značení a opět bude zprůjezdněna komunikace I/55, rekonstruovaná v rámci stavby „Silnice I/55 Kunovice, průtah – dopravně bezpečnostní opatření“. V celém úseku prováděné rekonstrukce bude od 22.11.2021 rovněž zprovozněn chodník, vedoucí po pravé straně komunikace, ve směru od Uherského Hradiště do Kunovic.

Scroll to Top