Vážení občané,
dovolujeme si Vám oznámit, že ve dnech od 22.9.2021 (středa) od 6:00 hod., do neděle 26.9.2021 do 18:00 hodin, bude uzavřen vjezd do ulice V Pastouškách, z ulice Na Rynku.
K uzavření ulice dojde z důvodu provádění prací v místě napojení ulice V Pastouškách na ulici Na Rynku, v rámci stavby :
„Silnice 1/55 Kunovice, průtah, dopravně – bezpečnostní opatření“
Příjezd i výjezd do ulice V Pastouškách bude umožněn pouze omezeně z ulice Zahrady. Upozorňujeme na omezenou průjezdnou výšku pod železniční tratí. Výška mostu je cca 200 cm od komunikace. Dle bezpečnostních předpisů je povolen průjezd pouze vozidlům s maximální výškou do 150 cm.
Žádáme Vás o shovívavost a respektování pokynů pracovníků realizační firmy.
V případě potřeby se prosím obraťte na projektového manažera společnosti SKANSKA a.s.
Ing. Romana Zbořila, tel. 737 256 138.
Děkujeme za pochopení
Město Kunovice