V pondělí 30. 8. 2021 v době od 6:00 do 18:00 hodin bude uzavřen vjezd z ulice Na Rynku do ulice V Grni a na parkoviště u Městského úřadu.

K uzavření komunikace dojde z důvodu pokládky kabelů VO v rámci stavby „Silnice I/55 Kunovice, průtah, dopravně – bezpečnostní opatření“.

Příjezd i výjezd do uvedených prostor bude v tento den umožněn ulicemi Úvoz a V Grni.